=

Phương trình nghiền chung theo luật trái phiếu

Dựa theo tính chất của trái phiếu. Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu (Warrant-linked Bonds): Khi nhà đầu tư mua trái phiếu này, bạn sẽ được phát hành thêm một phiếu đi kèm cho phép trái chủ được quyền mua cổ phiếu với …

Tìm hiểu thêm

1. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, trái phiếu doanh nghiệp phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép để quản lý số …

Tìm hiểu thêm

Điều 13. Phương án phát hành trái phiếu và thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành. 1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xây dựng phương án phát hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và làm căn cứ để công bố thông tin.

Tìm hiểu thêm

Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Tại Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều …

Tìm hiểu thêm

Hồ sơ và trình tự chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế được quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ tới bạn đọc chi tiết nội dung quy định pháp luật về hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Tìm hiểu thêm

Niêm yết trái phiếu doanh nghiệp. Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 16/09/2022) quy định ...

Tìm hiểu thêm

Bước 3: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Nội dung công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước theo mẫu tại Phụ lục II ...

Tìm hiểu thêm

2. Điều kiện để phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tại Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện để phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau: 2.1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (là trái phiếu không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ...

Tìm hiểu thêm

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành ". Cũng theo quy định của Luật chứng khoán 2019 thì trái phiếu chính là một loại …

Tìm hiểu thêm

Phân biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu. 1. Khái niệm về trái phiếu. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một …

Tìm hiểu thêm

1. Thị trường trái phiếu Chính phủ. Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đóng vai trò then chốt trên thị trường trái phiếu, nhằm đáp ứng 2 mục tiêu (i) là kênh huy động vốn …

Tìm hiểu thêm

Phương án phát hành trái phiếu. Phương án phát hành trái phiếu do doanh nghiệp cung cấp phải bao gồm các nội dung cụ thể sau: a) Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ...

Tìm hiểu thêm

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Trình tự bù trừ và thanh toán đa phương đối ...

Tìm hiểu thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 1. Thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay – Quá trình hình thành •Tháng 3/1991, Bộ Tài chính quyết định phát hành các loại tín phiếu và trái phiếu kho bạc để huy động vốn cho Ngân sách nhà nước và cho ...

Tìm hiểu thêm

Phương án phát hành trái phiếu. Phương án phát hành trái phiếu do doanh nghiệp cung cấp phải bao gồm các nội dung cụ thể sau: a) Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên …

Tìm hiểu thêm

Trái phiếu là khoản nợ bắt buộc phải thanh toán, do đó các doanh nghiệp muốn giải thể hoặc tuyên bố phá sản phải hoàn tất các khoản nợ này theo quy định của pháp luật. …

Tìm hiểu thêm

1. Khái niệm cổ phiếu, trái phiếu 1.1 Cổ phiếu là gì? Cố phiếu theo quy định tại khoản 1 điều 121 luật doanh nghiệp 2020 giải thích như sau: Điều 121. Cổ phiếu 1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần ...

Tìm hiểu thêm

Phương thức bán. – Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau: + Đấu thầu phát hành trái phiếu; + Bảo lãnh phát hành trái phiếu; + Đại lý phát hành trái phiếu; + Bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu quyết định phương thức ...

Tìm hiểu thêm

Ngày đăng: 27/10/2021, 12:47. ÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁNThứ nhất, luận án nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về thị trường trái phiếu doanh …

Tìm hiểu thêm

Sau đây, Luật Duy Hưng xin trình bày một số nội dung có liên quan đến trái phiếu để bạn đọc tham khảo. ... – Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP; ... – Hợp …

Tìm hiểu thêm

Thế nào là trái phiếu doanh nghiệp, nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định 163/2018/NĐ-CP: "Trái phiếu doanh nghiệp" là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các ...

Tìm hiểu thêm

Trái phiếu là gì? Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoản 2019 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về trái phiếu theo đó: Trái phiếu là một loại tài sản, là loại …

Tìm hiểu thêm

Phương án phát hành trái phiếu quy định như thế nào? Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP về phương án phát hành trái phiếu như sau: - …

Tìm hiểu thêm

Trái phiếu là gì? Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoản 2019 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về trái …

Tìm hiểu thêm

Nói chung trái phiếu Chính phủ thường có 3 loại: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. ... Việc đấu giá tín phiếu được thực hiện theo phương thức: trước hết, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương xác định lượng giá trị …

Tìm hiểu thêm

Căn cứ theo Điều 10, Nghị định số 163, điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cụ thể như sau: " 1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền: a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần …

Tìm hiểu thêm

1. Thực trạng pháp luật về chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Ngày 17/09/1994, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 120-CP kèm theo Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Đây là văn bản cơ bản đầu tiên đề cập đến ...

Tìm hiểu thêm

- Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, doanh nghiệp chào bán trái phiếu phải đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Phương án ...

Tìm hiểu thêm